ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ,  ΑΝΝΗΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Saints Panteleimon, Anna and Paraskevi Greek Orthodox Church
Greek Orthodox Community of Markham - York Region

 
 

Bible Study


Bible Study Schedule:

During Lent Period, English Bible Study takes place every Wednesday at 7:30 pm

For more Information, please contact Pastorial Assistant - Theodore Kontoravdis @ the Church 905-887-7311 


Topics:

- Orthodox Faith

- Liturgy

- Gospel Readings for Sundays and Major Feast Days

- Various Discussions

 


 
 
 
 
 
 

BUILDING THE FUTURE - HONOURING OUR PAST