ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ,  ΑΝΝΗΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Saints Panteleimon, Anna and Paraskevi Greek Orthodox Church
Greek Orthodox Community of Markham - York Region

 
 
Events

UNDER CONSTRUCTION

5/16/17
EVENT NAME
TIME/LOCATION
DESCRIPTION
CONTACT NAME

 
 
 
 
 
 

BUILDING THE FUTURE - HONOURING OUR PAST