ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ,  ΑΝΝΗΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Saints Panteleimon, Anna and Paraskevi Greek Orthodox Church
Greek Orthodox Community of Markham - York Region

 
 

Events - Under Construction


The following events are scheduled for DATE through DATE. Please CALL / EMAIL us at PHONE NUMBER / EMAIL ADDRESS for more information.
5/1/14
EVENT NAME
TIME/LOCATION
DESCRIPTION
CONTACT NAME

 
 
 
 
 
 

BUILDING THE FUTURE - HONOURING OUR PAST