ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ,  ΑΝΝΗΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Saints Panteleimon, Anna and Paraskevi Greek Orthodox Church
Greek Orthodox Community of Markham - York Region

 
 

Annual Golf Tournament


Innisfil Creek Golf Club

239 Reive Blvd.

Cookstown, ON

L0L 1L0 


2018 DATE - TBA

 

 

Call 905-887-7311 or email stpanmarkham@rogers.com

to register you or your foursome today!


 
 
 
 
 
 

BUILDING THE FUTURE - HONOURING OUR PAST