ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ,  ΑΝΝΗΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Saints Panteleimon, Anna and Paraskevi Greek Orthodox Church
Greek Orthodox Community of Markham - York Region

 
 

MEMBERSHIP


If you are interested in becoming a Member of our church, please download     a Membership Form below and submitt to our Church Office for processing.  You will receive a Monthly Program with services in the mail.

Thank You for your Support!

2019 MEMBERSHIP FORM


 
 
 
 
 
 

BUILDING THE FUTURE - HONOURING OUR PAST